Sierpnia 2009

Poniedziałek 31 sierpnia 2009

Patron PDF Drukuj Napisz e-mail
Wpisał %s Administrator
poniedziałek, 31 sierpnia 2009 11:16
Artykuły szkoły / Inne szkoły

Patron szkoły - Jan Paweł IIKarol Wojtyła przyszedł na świat 18 maja 1920 r. w Wadowicach, jako syn Karola emerytowanego porucznika, byłego legionisty i Emilii z Kaczorowskich. Gdy miał 8 lat zmarła mu matka - od tej chwili wychowywał go ojciec, a w wieku 12 lat stracił brata Edmunda. Karol, nazywany Lolkiem, był najlepszym uczniem w mieście i sportowcem (uwielbiał grać w piłkę).
Posiadając nieprzeciętne zdolności już w wieku 14 lat daje się poznać jako aktor-amator w szkolnym Kółku Dramatycznym. W tym też roku pielgrzymuje po raz pierwszy do Częstochowy na Jasną Górę. W wieku 15 lat uczestniczy w szkoleniach wojskowych.W 1938r. Karol Wojtyła kończy szkołę średnią z wynikiem bardzo dobrym i otrzymuje Sakrament Bierzmowania. W 1938 roku Karol Wojtyła rozpoczyna naukę na Uniwersytecie Jagiellońskim na wydziale filozofii. W tym samym czasie razem z ojcem przeprowadza się do Krakowa. Ucząc się na uniwersytecie kontynuuje swoją działalność aktorską w eksperymentalnym teatrze dramatycznym "Studio 38". W tym też roku wstępuje do studenckiego towarzystwa Najświętszej Eucharystii i Miłosierdzia.Gdy w 1939 roku rozpoczyna się II wojna światowa, Karol Wojtyła jest studentem drugiego roku. Jan Tyranowski - krawiec, zafascynowany duchowością karmelitańską, zapoznaje go z dziełami Św. Jana od Krzyża i Świętej Teresy z Awilla. W tym czasie Karol miał już ukształtowaną duchowość Maryjną - przewodnią w jego życiu. Karol Wojtyła uczestniczy w występach w teatrze podziemnym, a dla uniknięcia więzienia i wywozu na roboty do Niemiec pracuje w kamieniołomach i fabryce chemicznej. Zostaje studentem wydziału teologicznego na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie rozpoczyna przygotowania do kapłaństwa na tajnych kompletach.Pod koniec lata 1944 Karol Wojtyła wraz z kilkoma seminarzystami zostaje przeniesiony do rezydencji arcybiskupa Metropolity Krakowskiego Kardynała Stefana Sapiehy i w ten sposób kończy się jego praca w zakładach chemicznych. Będąc na trzecim roku otrzymuje święcenia subdiakonatu. W tym samym roku Karol Wojtyła kończy naukę w szkole i otrzymuje święcenia diakonatu, a w listopadzie 1946 - święcenia kapłańskie z rąk arcybiskupa Adama Sapiehy. Po otrzymaniu święceń kapłańskich opuszcza Polskę i rozpoczyna studia teologiczne na uniwersytecie w Rzymie.

W 1947r. K. Wojtyła kończy studia licencjackie z teologii i wyjeżdża do Francji, Belgii i Holandii. W 1948 otrzymuje stopień doktora i wraca do Polski, gdzie rozpoczyna pracę duszpasterską, w 1953 roku habilituje się. W tym samym roku Karol Wojtyła rozpoczyna wykłady z etyki społecznej na Uniwersytecie Jagiellońskim, jednak wkrótce władze komunistyczne zamykają teologiczny wydział i wykłady trzeba przenieść do Krakowskiego Seminarium Duchownego. W tym samym czasie otrzymuje propozycję pracy wykładowcy na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W końcu 1956 roku zostaje dziekanem katedry etyki.
W 1958 r. Karol Wojtyła został krakowskim biskupem pomocniczym, a w 1964 - arcybiskupem. Uczestniczył w soborze watykańskim II (1962-65). W 1967 r. otrzymał nominację kardynalską, ale nadal zachowywał się niekonwencjonalnie: jeździł na nartach, pływał kajakiem, wakacje spędzał ze świeckimi.W drugiej połowie lat 70. zbliżył się do środowisk opozycyjnych. Kardynał bardzo dużo podróżuje, odwiedzając Polonię w różnych krajach. Zebrania, eucharystyczne kongresy, miejscowe synody, wykłady, przemówienia na zebraniach naukowych, bierze udział w pracach synodów, które odbywają się obecnie w Rzymie co 5 lat i mają na celu rozwój i wprowadzenie ustaw Soboru Watykańskiego II. Niewielu spośród kardynałów nabyło tak wiele międzynarodowego doświadczenia w tak krótkim czasie. We wrześniu 1978 r. umarł Jan Paweł I.
16 października 1978 r.Karol Wojtyła został wybrany na papieża (po raz pierwszy od 456 lat nie został nim Włoch). Przybrał imię Jan Paweł II i wbrew zwyczajowi przemówił do tłumu na placu św. Piotra "w naszym języku włoskim". Podczas inauguracji pontyfikatu wygłosił przesłanie: "Nie lękajcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi!". W czerwcu 1979 roku odbył pierwszą podróż do Polski, gdzie - "wywołuje rewolucję świadomości, która ostatecznie bez użycia przemocy powoduje upadek imperium sowieckiego w środkowowschodniej Europie".
13 maja 1981 r. Papież został postrzelony przez tureckiego zamachowca Mehmeta Ali Agcę - niemal cudem uniknął śmierci, co później skomentował: "Czyjaś ręka strzelała, ale Inna Ręka prowadziła kulę". W 1983r. Papież odwiedził zamachowca w więzieniu.

W sierpniu 1985 r. Jan Paweł II przemówił do 80 tys. młodych muzułmanów w Casablance, w kwietniu 1986 r. jako pierwszy w historii zwierzchnik Kościoła rzymskokatolickiego odwiedził synagogę w Rzymie. Z jego inicjatywy w Asyżu odbył się w 1986 r. światowy Dzień Modlitw o Pokój, w którym uczestniczyli przedstawiciele niemal wszystkich religii świata. Papież próbował w ten sposób zbliżyć też do siebie chrześcijan różnych wyznań - ogłosił list z okazji 500. rocznicy urodzin Marcina Lutra (1983), spotkał się z patriarchą Konstatynopola, złożył wizytę w katedrze Canterbury i w rzymskim zborze ewangelickim.

W 1991 r. Papież apelował o pokój w Zatoce Perskiej, a potem na Bałkanach. Przemawiając w 1995 r. w siedzibie ONZ, bronił uniwersalności praw człowieka i wzywał Narody Zjednoczone, by podjęły "ryzyko solidarności, a tym samym ryzyko pokoju". W 1994 r. ukazała się książka "Przekroczyć próg nadziei", światowy bestseller przetłumaczony na 40 języków.
W latach 1997-99 Papież odbył kolejne historyczne pielgrzymki - do Sarajewa, na Kubę i do Rumunii, gdzie spotkał się z patriarchą Teoktystem. Podczas Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 Papież dokonał rachunku sumienia Kościoła i prosił Boga o wybaczenie jego win; odbył też podróż do Ziemi Świętej - Jordanii, Betlejem, Jerozolimy (historyczna wizyta w Instytucie Pamięci Narodowej Yad Vashem i modlitwa przy ścianie Płaczu).Rok 2001 przyniósł kolejną ważną wizytę - w Grecji i Syrii, a także na Ukrainie.
Ważnym wydarzeniem 2002 roku były dla Papieża niewątpliwie XVII Światowe Dni Młodzieży oraz późniejsze pielgrzymki do Gwatemali i Meksyku.

Trudno jest podsumować przeszło dwudziestoletni pontyfikat Jana Pawła II i wskazać w nim najważniejsze wydarzenia. To przede wszystkim wielki człowiek obdarzony dużym poczuciem humoru, kapłan, wielbiciel Tatr, pielgrzym, myśliciel, filozof, poeta. Zbiór wierszy Karola Wojtyły jest jedynym w swoim rodzaju wydarzeniem w historii literatury. Zgromadzona w nim została twórczość studenta, robotnika, seminarzysty, księdza, arcybiskupa, kardynała, a także papieża Jana Pawła II. Dzieła te mają wartość nie tylko literacką, ale są wydarzeniem natury duchowej. Jan Paweł II stał się symbolem Papieża-Polaka, którego wzoru i następcy długo trzeba by szukać.Zmarł 2 kwietnia 2005 roku w Watykanie ...


Misja szkoły PDF Drukuj Napisz e-mail
Wpisał %s Administrator
poniedziałek, 31 sierpnia 2009 11:16
Artykuły szkoły / Inne szkoły
§5. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w szczególności:


1) umożliwia:

- zdobywanie wykształcenia;
- rozwój umiejętności porozumiewania się w mowie i piśmie;
- poznawanie i rozumienie świata;
- ujawnianie oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień;
- rozumienie siebie i innych ludzi i ich poglądów;
- poszukiwanie duchowych wartości życia oraz kształtowanie i ocenę własnej wartości, rozwijanie potrzeby doskonalenia się;
- przygotowanie do odpowiedzialnego współtworzenia świata i odnajdywania w nim własnego miejsca, samoidentyfikację narodową i kulturową;
- kształtowanie postaw patriotycznych, poczucia przynależności do społeczności lokalnej, grupy etnicznej, narodu, społeczności międzynarodowej;

2) zapewnia:

- opiekę, przyjazne, bezpieczne i korzystne dla zdrowia ucznia warunki edukacji
- poszanowanie praw dziecka i ucznia;
- warunki prawidłowego rozwoju psychofizycznego;

3) wspiera:

- rozwój osobowości w zgodzie z systemem wartości, który respektując prawa innych, wartości uniwersalne i przyjęte normy daje możliwość samorealizacji;
- aktywność poznawczą i twórczą;
- rozwój emocjonalny ucznia i jego wrażliwość na problemy społeczne;
- samowychowanie, samokształcenie i kierowanie własnym rozwojem;
- pro społeczne, pro rodzinne i pro zdrowotne działania ucznia;


Zajęcia pozalekcyjne w szkole podstwowej PDF Drukuj Napisz e-mail
Wpisał %s Administrator
poniedziałek, 31 sierpnia 2009 11:16
Artykuły szkoły / Inne szkoły

1. Barbara Mech k. teatralne, środa 6 lekcja
2. Elżbieta Karaś k. plastyczne I-III, poniedziałek 6 lekcja
3. Donata Szuflita -Szenknecht k. matematyczne I-III, piątek 1 lekcja
4. Elżbieta Juja k. ortograficzne I-III, środa 1 lekcja
5. Małgorzata Bednarska k. artystyczne, środa 6 lekcja
6. Monika Romaniuk k. j. niemieckiego, wtorek 7 lekcja
7. Dorota Janus k. przyrodnicze, środa 7 lekcja
8. Elżbieta Moskalewicz
9. Radosław Wasielewski k. informatyczne, środa 1 lekcja
10. Elżbieta Maćkowiak k. matematyczne IV-VI, wtorek 1 lekcja
11. Beata Josefowicz k. muzyczne, wtorek 1 lekcja
12. Witold Jasik zaj. sportowe wtorek 1600 – 16.45, czwartek 16.00 – 16.45
13. Dariusz Janus zaj. sportowe, poniedziałek 15.00 – 16.30
14. Aneta Medyńska k. recytatorskie, środa 1 lekcja
15. Rafał Brasse k. ortograficzne IV-VI, poniedziałek 1 lekcja


Pracownicy PDF Drukuj Napisz e-mail
Wpisał %s Administrator
poniedziałek, 31 sierpnia 2009 11:16
Artykuły szkoły / Inne szkoły

Renata Mika - pracownik administracji, sekretarz szkoły
Teresa Solecka - pracownik gospodarczy
Anna Miakisz - pracownik gospodarczy
Henryk Bireta - woźny
Eugeniusz Tkacz - pracownik gospodarczy


Dokumenty szkoły PDF Drukuj Napisz e-mail
Wpisał %s Administrator
poniedziałek, 31 sierpnia 2009 11:16
Artykuły szkoły / Inne szkoły

Statut Zespołu Placówek Edukacyjnych w Szlichtyngowej


Personel przedszkola w Szlichtyngowej PDF Drukuj Napisz e-mail
Wpisał %s Administrator
poniedziałek, 31 sierpnia 2009 11:16
Artykuły przedszkola / Inne przedszkole

Stanisława Bajor - woźny
Iwona Składowska - kucharka
Wojciech Kędziora- pracownik sezonowyRóżności

Pomocne w nauce

Statystyka

Użytkowników : 9
Artykułów : 784
Odsłon : 1616489

Archiwum

  • 2018 (53)
  • 2017 (79)
  • 2016 (69)
  • 2015 (70)
  • 2014 (39)
  • 2013 (67)
  • 2012 (55)
  • 2011 (109)
  • 2010 (106)
  • 2009 (121)